Oldalsáv
»
O
l
d
a
l
s
á
v
«
Miskolc – Borkereskedő polgár háza – műemlék
2012.12.24. | Bagyinszki Zoltán

A keretes beépítésű lakóház a 18. század végétől kezdődően, több szakaszban épült ki. Legrégebbi része a telek nyugati oldalán álló görög borkereskedő ház, mely majdnem teljesen érintetlen állapotban maradt fenn. Ehhez kapcsolódik egy a 19. század első felében épült egyemeletes klasszicista, és egy 1884-ben épült szárny, melyet az 1960-as években emeletessé bővítettek.

A barokk homlokzatrész pilaszterekkel, faltükrökkel és falsávokkal van tagolva. Oldalszakaszainak ablakai fölött profilozott kosáríves szemöldökpárkány alatt rokokó jellegű stukkódísz található, a középszakasz két ablaka fölött hasonló stukkódísz fölött függönyíves szemöldökpárkány nyugszik. A homlokzatot profilozott párkány zárja. Az épület telekhatárhoz kapcsolódó udvari szárnyán, az utcai traktusba hullámos szemöldökpárkányú, felülvilágítós, záróékes, kőkeretes ajtó nyílik, mely ajtót barokk vasalatokkal díszes vasajtó zárja. Ugyanilyen ajtó található az épület udvari szárnyának emeletes hátsó szakaszán.

A földszintes szakasz előtt haladó, emeletre vezető lépcső alatti falazatban kőkeretes, vasrácsos pinceablak nyílik, rajta felfelé nyíló, vaslemezből készült csapóajtó látható. Az emeletre vezető lépcső mellett, a nyugati szárny falában vakolt szalagkeret alól nemrég került elő egy felső sarkain ívelt, záróékes, enyhén profilozott szalagkeretű kőkeretes ablak, melynek szárkövein vasalatnyomok találhatóak. Az épület nyugati, udvari szárnyának déli szakasza emeletes kialakítású. Az emeletes rész külső folyosóját szélein pilléreken, középen toszkán oszlopon nyugvó kétszakaszos, kosáríves árkádok tartják. A toszkán oszlopon nyugvó, a boltszakaszokat elválasztó harántborda épület felőli válla a falba épített négyzetes kőpilléren nyugszik, melyre a falban az udvari árkáddal megegyező ívű téglaborda feszül. A árkádok és a fal között két csehsüveg boltozatos szakasz található, melyek közül az északi szakaszban három kampóra rögzített vaskarika található.

A barokk kori utcai szárnyat és az északkeleti épületrészt erős eresz alatti külső folyosó köti össze, melynek járófelületén mintás terrazzo burkolat található. Az északkeleti épületrész homlokzatát pilaszterekkel, öv- és zárópárkánnyal tagolták, ablakait vakolt szalagkerettel látták el. Kapualja síkmennyezetes. Udvari körfolyosója hullámos ívű konzolokon nyugszik.

Forrás: muemlekem.hu


Szólj hozzá

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

borfokusz.hu
© Pauló Lajos 2013